Hiilineutraalin
huomisen puolesta

Skoggin tavoitteena on vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja, auttaa yrityksiä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa ja tarjota metsänomistajille uusi tapa hyödyntää metsiään.

Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurista uhista

Merkittävin ilmaston lämpenemistä hillitsevä varanto ovat metsät. Suomalainen metsä toimii tehokkaana hiilinieluna ja sitoo merkittävän osan Suomen kasvihuonepäästöistä. Skoggi vahvistaa suomalaisten metsien hiilensidontaa ja hiilivaraston pysyvyyttä yhteistyössä yritysten ja metsänomistajien kanssa. Metsien kiertoaikaa pidentämällä tuemme ilmaston lämpenemisen vastaista työtä ja tuotamme lisäarvoa metsänomistajille ja metsille. Skoggi on aloittanut  aiesopimusten tekemisen päästöjen hyvityksestä yritysten kanssa.  Aloitamme hiilensidontasopimusten tekemisen metsänomistajien kanssa vuonna 2023.

Ilmaston lämpenemisen kiihtyessä yritysten on oltava valmiita toimimaan luonnon ja ympäristön hyväksi ja sitä kunnioittaen. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Me Skoggissa haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa ja nettonollan yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa. Ensisijaista ja tärkeintä yritysten toiminnassa on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja välttäminen. Tämän lisäksi päästöjen kompensointi auttaa yrityksiä saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Me Skoggissa autamme yritystäsi toteuttamaan päästöjen kompensoinnin vastuullisesti.