FOR A CARBON-NEUTRAL FUTURE

Our goal is to strengthen carbon sinks in Finnish forests, helping companies meet carbon-neutral targets and providing forest owners with a new way to utilize their forests in the process.

Climate change is one of the greatest threats we face today –– and healthy forests are an effective way to fight back

Finland’s goal is to be carbon neutral by 2035. This will require widespread emission reductions across all sectors  and stronger carbon sinks.

Forests are natural carbon sinks. They are extremely efficient at taking huge amounts of carbon dioxide (and other greenhouse gas emissions) from the atmosphere.This process is known as carbon sequestration.

Skoggi works with forest owners and businesses throughout Finland to extend the lifecycle of our nation’s forests. This simple act will reinforce carbon sequestration and ensure long-term carbon storage.

For businesses, this provides an opportunity to meet carbon-neutrality targets and achieve net-zero emissions by working in cooperation with Finnish forest owners to offset carbon footprints responsibly.

Skoggi has started making agreements of intent for emission compensation with companies. We will start entering into carbon sequestration agreements with forest owners in 2023.

Hiili­neutraalin tulevaisuuden puolesta

Our goal is to strengthen carbon sinks in Finnish forests, helping companies meet carbon-neutral targets and providing forest owners with a new way to utilize their forests in the process.

Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurista uhista.

Merkittävin ilmaston lämpenemistä hillitsevä varanto ovat metsät. Suomalainen metsä toimii tehokkaana hiilinieluna ja sitoo merkittävän osan Suomen kasvihuonepäästöistä. Skoggi vahvistaa suomalaisten metsien hiilensidontaa ja hiilivaraston pysyvyyttä yhteistyössä yritysten ja metsänomistajien kanssa. Metsien kiertoaikaa pidentämällä tuemme ilmaston lämpenemisen vastaista työtä ja tuotamme lisäarvoa metsänomistajille ja metsille.

Ilmaston lämpenemisen kiihtyessä yritysten on oltava valmiita toimimaan luonnon ja ympäristön hyväksi ja sitä kunnioittaen. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Me Skoggissa haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa ja nettonollan yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa. Ensisijaista ja tärkeintä yritysten toiminnassa on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja välttäminen. Tämän lisäksi päästöjen kompensointi auttaa yrityksiä saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Me Skoggissa autamme yritystäsi toteuttamaan päästöjen kompensoinnin vastuullisesti.

Hiili­neutraalin tulevaisuuden puolesta.

Skoggin tavoitteena on vahvistaa Suomen metsien hiilinieluja, auttaa yrityksiä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa ja tarjota metsänomistajille uusi tapa hyödyntää metsiään.

Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurista uhista.

Merkittävin ilmaston lämpenemistä hillitsevä varanto ovat metsät. Suomalainen metsä toimii tehokkaana hiilinieluna ja sitoo merkittävän osan Suomen kasvihuonepäästöistä. Skoggi vahvistaa suomalaisten metsien hiilensidontaa ja hiilivaraston pysyvyyttä yhteistyössä yritysten ja metsänomistajien kanssa. Metsien kiertoaikaa pidentämällä tuemme ilmaston lämpenemisen vastaista työtä ja tuotamme lisäarvoa metsänomistajille ja metsille.

Ilmaston lämpenemisen kiihtyessä yritysten on oltava valmiita toimimaan luonnon ja ympäristön hyväksi ja sitä kunnioittaen. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Me Skoggissa haluamme auttaa yrityksiä saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa ja nettonollan yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa. Ensisijaista ja tärkeintä yritysten toiminnassa on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja välttäminen. Tämän lisäksi päästöjen kompensointi auttaa yrityksiä saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Me Skoggissa autamme yritystäsi toteuttamaan päästöjen kompensoinnin vastuullisesti.